Geomagic Freeform

logoGeomagic Freeform jest wielofunkcyjną platformą służącą do projektowania, która umożliwia tworzenie złożonych, gotowych do produkcji modeli 3D i do szybkiego przygotowania ich do druku 3D, oraz produkcji form.


Skull_ScreenshotOprogramowanie pozwala na wytworzenie gotowych do produkcji wysokiej jakości obiektów posiadających dużo skomplikowanych, zaawansowanych i organicznych szczegółów , np. zabawki, rzeźby, implanty medyczne, przedmioty codziennego użytku, biżuterię. Oprócz modelowania detali tworzonych na bazie wokseli, poligonach i powierzchniach SubD, mogą być one reprezentowane przez powierzchnie i bryły NURBS. Oprogramowanie Freeform pozwala na swobodne przechodzenie z jednej formy reprezentacji danych na inny podczas modelowania tego samego modelu.

Dodatkowo moduł Freeform Plus posiada  dodatkowo moduły do tworzenia form wtryskowych i odlewniczych. Wyposażony jest w funkcję generowania linii podziału formy, w taki sposób by była możliwość wyjęcia wyprodukowanego detalu . Pozwala to na wyeliminowanie błędów które są bardzo kosztowne już na etapie planowania produkcji.

bike_helmet_resize

Wytwarzanie bezpośrednio z projektu
Modele z programu Freeform można przesyłać bezpośrednio do druku 3D lub do wytwarzania form.
Freeform Plus przyspiesza czas projektowania, zwiększa dokładność i gwarantuje poprawność zaprojektowanych form, dzięki szerokiej gamie narzędzi do analizowania i tworzenia kanałów wtryskowych, rdzeni, wkładek, suwaków. Pozwala na tworzenia skomplikowanej geometrii podziału formy, bezpośrednio z modelu 3D. Narzędzia obejmują bezbłędne tworzenie skorup, analizę pochylenia ścianek, analizę grubości, wizualizację linii podziału.
Można również użyć projektów pochodzących z program Freeform do szybkiego wytworzenia metodą druku 3D, modeli użytych następnie do wykonania formy odlewniczej lub odlewu metodą traconego modelu. Model zaprojektowany rano,po południu może już być gotowy do odlewania.

Możliwość tworzenia dowolnych form
Geomagic Freeform sięga wyżej, niż tradycyjne systemy CAD. Teraz, jak nigdy dotąd, można projektować łącząc piękne rzeźbione formy z ustalonymi schematami produkcyjnymi. Ograniczeniem jest tylko  wyobraźnia.

Natychmiastowe przygotowanie do druku 3D
Z narzędziami sprawdzającymi możliwości drukowania 3D, możesz wcześniej wykryć potencjalne wady projektowe, ulepszając tym samym swój projekt przed rozpoczęciem produkcji. Możesz wykorzystać opatentowaną technologię voxel aby upewnić się, że topologia projektów jest wolna od błędów, i ominąć konieczność nabycia kosztownego oprogramowania do analizy geometrii i jej naprawy.

Unikatowe połączenie wolności artystycznej i precyzji inżynierskiejSensable-FFv12-Samurai-409
Geomagic Freeform jest unikalnym programem w swej zdolności do łączenia różnych metod modelowania od wokseli, przez bryły i powierzchnie oparte na krzywych NURBS, w jednym
spójnym środowisku projektowym. To pozwala na użycie odpowiedniej metody dla danej pracy, co daje więcej możliwości i pozwala na niewiarygodnie szybki, elastyczny sposób modelowania. Możliwość importu wielu formatów plików przez Freeform, pozwala na łatwą integrację rzeźbionych wzorów z tradycyjnymi modelami CAD.


Główne cechy programuraptorBrown-350

  • łatwa i szybka konstrukcja prostych elementów geometrycznych
  • Tzw. cięcie drutem, obroty, lofty, wyciągnięcia
  • Tworzenie i edycja tekstur
  • Wyciągnięcie do płaszczyzn
  • Wytłaczanie, deformacja „gliny”, tworzenie rowków itp.
  • Import i eksport modeli do popularnych formatów, np. *.obj/*.stl/*.ply/*.crd/ *.igs
  • Modelowanie zestawami narzędzi do pracy na wokselach (trójwymiarowych pikselach), siatkach trójkątów, powierzchniach NURBS
  • Zestaw narzędzi do projektowania form wtryskowych i odlewniczych
  • Definiowanie linii podziału formy
  • Analiza szkiców i grubości ścianek detali

Komentowanie jest wyłączone